De data zijn bekend!

Dit voorjaar vindt Festival 2 Turven Hoog plaats van

28 maart t/m 8 april 2018

Almere | Den Haag | Haarlem | Amsterdam