Jong Beginnen

2turvenhoog stimuleert en begeleidt makers door het jaar heen om werk te ontwikkelen in ontmoeting met hun doelgroep. Een doorlopende proeftuin hiervoor is Jong Beginnen waarin 2turvenhoog samenwerkt met kunstenaars, peuterspeelzalen en theaters om op peuterspeelzalen ruimte te creëren voor onderzoek. Momenteel wordt er gewerkt in Den Haag ism het Laaktheater & Stichting JongLeren en in Almere ism de Schoor, Gemeente Almere en maar liefst 15 zelfstandige kinderopvang organisaties.

In Jong Beginnen werken kunstenaars, peuterspeelzalen en theaters nauw met elkaar samen. Ook de ouders en pedagogisch medewerkers worden betrokken. De beeldend kunstenaars, dansers, theatermakers of muzikanten gaan naar de kinderen toe in de peuterspeelzalen in de wijk, waar ook de ouders van harte welkom zijn om onderzoek te doen naar het werk wat zij maken voor deze doelgroep.
Doordat de kunstenaars ook aan het onderzoeken zijn is het contact met de kinderen, pedagogisch medewerkers en ouders gelijkwaardig. Er worden geen workshops gegeven, er wordt ontmoet en uitgewisseld.

Enkele reacties van pedagogisch medewerkers;

”verbazingwekkend, wat wij in een maand doen, jullie in een half aan betrokkenheid voor elkaar krijgen middels simpele, saxofoon en dans.”

”kinderen die normaal gesproken niet stil kunnen zitten kijken ademloos toe, en kinderen die normaal stilletjes zitten komen ineens helemaal los”.

”het is zo mooi dat onze kinderen in aanraking kunnen komen met kunstenaars, zo leren ze dat kunst erbij hoort en leuk is en vinden ze andere manieren om zich te uiten.”

De kinderen worden niet benaderd vanuit een educatief kader, maar ondergaan ontmoetingen met kunstenaars die met hun werk contact maken met de kinderen en focussen op de uitwisseling in het moment. Hele jonge kinderen hebben een enorme openheid voor theater, beeld, dans en muziek. Niet de logische connectie tussen taal en verhalen is het belangrijkste voor hen, maar juist de enorme sensitiviteit die ze hebben voor atmosferen en stemmingen laten hen de juiste context voelen.

Ook de pedagogisch medewerkers en ouders zijn participanten in dit project. Zij zijn niet alleen de begeleiders en helpers van de kinderen maar de bedoeling is om hen ook, op hun eigen niveau deelgenoot te maken van de kunstervaringen.

Als afsluiting bezoeken de kinderen, ouders en pedagogische medewerkers een voorstelling en een kunstinstallatie met een workshop in het theater, bijvoorbeeld tijdens 2turvenhoog festival of tijdens de Theaterweek in het Laaktheater. Het mooie is dat veel ouders niet eens weten waar het theater is en ook zelf nog nooit naar een voorstelling zijn geweest in het theater. Voor de theaters is het een belangrijk moment, omdat zij publiek over de vloer krijgen dat hen nog niet eerder heeft bezocht.

De oorsprong van het project ligt in Almere. Maar Jong Beginnen draait sinds 2015 ook in Den Haag, waar we een samenwerking hebben met het Laaktheater en Stichting JongLeren.