Professionalsdag

17 april 2020

Op 17 april organiseert Stichting 2+ een dag van kennisuitwisseling voor professionals tijdens 2turvenhoog festival, over theater en kunst en de interactie met de allerjongste kinderen van 0 tot 3 jaar. Met lezingen, workshops, discussiegroepen, en voorstellingen.

Deze professionalsdag is gericht op pedagogisch medewerkers en andere professionals uit de kinderopvang. Ook is deze dag bedoeld voor makers, programmeurs en beleidsmakers uit de cultuur- en welzijnssector.

On Friday 17 April, Stichting 2+ organizes a day of knowledge exchange for professionals during 2turvenhoog festival, about theater and art and the interaction

The day is aimed at pedagogical employees and other professionals from childcare. And also intended for artists, programmers and policy makers from the culture and welfare sector.