2 Turven Hoog Symposium2018-12-21T15:28:47+00:00

WANNEER?
Tijdens Festival 2 Turven Hoog, exacte data volgen binnenkort.

WAT?
2 Turven Hoog Symposium – Twee dagen van kennisuitwisseling over theater en kunst en de interactie met de allerjongeste kinderen van 0 tot 3 jaar. Met lezingen, workshops, discussiegroepen, en voorstellingen.

VOOR WIE?
Voor professionals uit de kinderopvang, beleidsmakers cultuur en onderwijs, kunstenaars, theatermakers, programmeurs en iedereen die beroepsmatig te maken heeft met hele jonge kinderen (0-3 jaar).

WAAR?
Almere-Stad

WIE ZIJN WIJ?
Stichting 2+ Producties schept al twintig jaar ruimte voor het maken en presenteren van voorstellingen en installaties aan de allerkleinste kinderen (0-6 jaar) en de mensen om hen heen. Zodat kinderen, kunst en kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten en wederzijds inspireren. Want ook jonge kinderen hebben recht op kwaliteitskunst. Dit doen we tijdens festival 2 Turven Hoog, op kinderdagverblijven in Jong Beginnen en op plekken waar professionals kennis delen op het terrein van kunst voor jonge kinderen.

MEER INFO?
Wil je meer informatie ontvangen? Meld je dan aan via onderstaande button aan voor onze speciale Symposium mailinglijst.

WHEN?
During 2 Turven Hoog Festival, the exact dates will be announced soon.

WHAT?
2 Turven Hoog Symposium – Two days of exchanging knowledge about theater and the arts in the interaction with the youngest children from 0 to 3 years. With lectures, workshops, discussion groups, and performances.

FOR WHO?
For professionals from childcare, policy makers culture and education, artists, theater makers, programmers and anyone professionally dealing with very young children (0-3 years).

WHERE?
Almere-Stad, The Netherlands

WHO ARE WE?
Over the last twenty years Stichting 2+ Producties has been creating space for the making and presentation of performances and installations for the early years (0-6 years) and the people that surround them. So that children, art and artists can meet and inspire each other, because young children are also entitled to quality art. We do so during Festival 2 Turven Hoog, at nurseries in Jong Beginnen and at places where professionals share knowledge in the field of art for young children.

MORE INFO?
Do you want to receive more information about the Symposium? Please click the button below to subscribe to our special Symposium mailing list.

Sign up for the Symposium mailing list