Professionalsdagen

17, 18 & 19 april 2019

Van woensdag 17 t/m vrijdag 19 april organiseert Stichting 2+ drie dagen van kennisuitwisseling voor professionals tijdens Festival 2 Turven Hoog, over theater en kunst en de interactie met de allerjongste kinderen van 0 tot 3 jaar. Met lezingen, workshops, discussiegroepen, en voorstellingen.

Woensdag 17 april is de dag gericht op pedagogisch medewerkers en andere professionals uit de kinderopvang. Donderdag 18 en vrijdag 19 april zijn bedoeld voor makers, programmeurs en beleidsmakers uit de cultuur- en welzijnssector.

From Wednesday 17 to Friday 19 April, Stichting 2+ organizes three days of knowledge exchange for professionals during Festival 2 Turven Hoog, about theater and art and the interaction with the youngest children from 0 to 3 years. With lectures, workshops, discussion groups, and performances.

Wednesday, April 17, the day is aimed at pedagogical employees and other professionals from childcare. Thursday 18 and Friday 19 April are intended for artists, programmers and policy makers from the culture and welfare sector.

17 april Professionalsdag Pedagogisch medewerkers
18 & 19 april Professionalsdagen Podiumkunsten
April 18 & 19 Specials programme