Professionalsdagen

canceled – 16 & 17 april 2020

Beste collega,

Na andere landen is ook Nederland in de greep van het coronavirus. Na lang nadenken is vrijdagavond 13 maart, samen met het bestuur van Stichting 2+, de stichting achter het festival, besloten om de komende editie van 2turvenhoog festival in Haarlem en Almere uit te stellen. Wij willen u als professional en bezoeker respecteren en volledige veiligheid kunnen bieden tijdens een bezoek aan ons evenement.

We gaan zeker het festival organiseren dit jaar, maar op een ander moment. Over de nieuwe data kunnen we u op dit moment nog geen helderheid verschaffen. Wij zijn hard aan het werk om daar voorbereidingen voor te treffen en zullen u zo spoedig mogelijk nauwkeurig informeren.

Wij wensen iedereen wijsheid en gezondheid in deze tijd en kijken positief naar de toekomst. Voor nu vriendelijke groeten,

Ingrid Wolff, artistiek en algemeen directeur, het bestuur van Stichting 2+ en het hele team van 2turvenhoog festival.

Dear colleague,

As in many other countries the corona virus also took a hold on the daily life in the Netherlands. We have considered many options but thought it would be best to cancel the coming edition of 2turvenhoog festival in Haarlem and Almere. We want to respect you as a professional and a visitor and make sure you can visit out event in full security. Which is not the case at this moment.

We will make sure to organize the festival this year, but at another moment. What the new dates will be, we cannot say at this moment. As we are still working hard making appointments and arrangements. As soon as we have more detailed information, we will get back to you.

For now we wish you wisdom and good health and may we enter the future with positivity.

Sincerely,

Ingrid Wolff, artistic and general director, the board of directors of Stichting 2+ and the whole team of 2turvenhoog festival.