Algemeenanbi-logo

Statutaire naam: Stichting 2+
KvK nummer: 34127005
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 020-6861696
E-mailadres: [email protected]
Website: www.2turvenhoog.nl
Postadres: Haparandadam 7, D3, 1013 AK, Amsterdam
Bezoekadres: Haparandadam 7, D3, 1013 AK, Amsterdam
IBAN: NL06 INGB 0008 4882 85

Doelstelling

Missie:
Het bevorderen, stimuleren, presenteren en bekend maken van hoogwaardige (podium)kunstprojecten en voorstellingen en educatieve projecten voor alle kinderen van 0-6 jaar en hun volwassen begeleiders.
En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling:
Kwalitatief hoogwaardige kunst en theaterprojecten (co)produceren.
Het bieden van een laboratoriumfunctie/werkplaats voor makers.
Jaarlijks diverse openbare presentaties organiseren,waaronder een meerdaags internationaal festival en programma’s op locatie.
Workshops te ontwikkelen en produceren voor kinderen en hun volwassen begeleiders. (Voor)schoolse projecten ontwikkelen gericht op de ontwikkeling en educatie te co-produceren.
Regelmatig bijeenkomsten en programma’s te organiseren voor professionals waar informatie uitgewisseld kan worden en nieuwe ontwikkelingen ingezet kunnen worden.
Samenwerkingsverbanden aan te gaan met producenten, gezelschappen, kunstenaars, opleidingen, culturele organisaties, theater, festivals, welzijnsorganisaties en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Actueel beleidsplan

Actueel beleidsplan

Verslaglegging (jaarverslagen)

Jaarrekening 2019

Bestuur

Louis Pirenne, Voorzitter
Harm Witteveen, Penningmeester
Mathilde de Vriese, Secretaris
Esther Lagendijk, Lid

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt het bestuur vakantiegeld: Nee