Internationaal
Rapport Arts & Early Childhood
Rapport Arts & Early Childhood
Kunstenaars
Flevolab Nieuwe Maker - Cox Janssens
Flevolab Nieuwe Maker - Cox Janssens
Nieuwsflits
2turvenhoog festival komt er weer aan!
2turvenhoog festival komt er weer aan!

Medewerkers

Ingrid Wolff
Ingrid Wolff
Artistiek & algemeen directeur
Kelly Jochems
Kelly Jochems
Zakelijk producent
Anne-Beth Schuurmans
Anne-Beth Schuurmans
Programmamaker
Natasha Nelom
Natasha Nelom
Publiekswerker
Francisca Rijken
Francisca Rijken
Publiekswerker
Marieke Breed
Marieke Breed
Administratie & financiën
Juultje Schmidhamer
Juultje Schmidhamer
Stagiaire
Teunis Ruiten
Teunis Ruiten
Programmamaker Beeldende Kunst & ruimtelijke vormgeving festival

Vacatures

2turvenhoog is een platform en verbinder in het (inter)nationale veld van kwalitatief hoogwaardige kunst voor jonge kinderen en hun omringende volwassenen. We inspireren, ondersteunen en begeleiden zowel gevestigde als nieuwe makers om (podium)kunsten te ontwikkelen en organiseren jaarlijks in april 2turvenhoog festival in Almere en Haarlem met (inter)nationale programmering, experiment en beeldende kunst. Door het jaar heen faciliteren we ontmoetingen tussen kunstenaars en ons specifieke publiek in de projecten Jong Beginnen en Mijn Stad. Kunstenaars en kinderen leren van elkaar en de omringende volwassenen worden meegenomen in het beleven van kunst. De artistieke kwaliteit en inspiratiebron van de kunstenaar blijft altijd het uitgangspunt.

De afgelopen jaren is 2turvenhoog uitgegroeid tot het platform wat het nu is. De organisatie is dynamisch en het kleine team is enthousiast, betrokken en ieder op diens manier inhoudelijk verbonden met kunst voor het jonge kind.

We houden van frustreren, irriteren maar vooral inspireren, we houden ervan om vrije ruimte te creëren en laten zien wat er mogelijk is. Graag horen we ons hoofd kraken en ons hart kloppen.

2turvenhoog heeft momenteel 1 vacature:

 • Bestuurslid

Bestuurslid

In verband met aflopende termijnen is 2turvenhoog op zoek naar nieuwe, ervaren bestuursleden met kennis van artistiek beleid, marketing, juridische zaken en/of kinder- en jongerenwerk.

Stichting 2+ is de onderliggende stichting van 2turvenhoog en produceert en programmeert voorstellingen voor jonge kinderen en organiseert en ontwikkelt o.a. sinds 22 jaar het Internationale kunstenfestival voor de allerkleinsten: 2turvenhoog festival met hoofdlocatie Almere.

De stichting heeft een goede positie als platform, doorgeefluik en verbinder van betrokkenen in het nationale en internationale veld en zet zich in voor meer kwalitatief hoogwaardige podiumkunst en cultuur voor hele jonge kinderen en volwassenen. Ook worden theatermakers en beeldend kunstenaars, dansers en muzikanten gestimuleerd en uitgedaagd producties en educatiemiddelen te ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van hele jonge kinderen. Uitgangspunt blijft altijd de artistieke kwaliteit en inspiratiebron van de kunstenaar.

Bestuur
Stichting 2+ heeft een bestuur, bestaande uit vier leden. Het uitvoerende team van 2turvenhoog bestaat uit vijf medewerkers. De artistieke en algemene leiding is in handen van Ingrid Wolff.

De stichting realiseert haar doelstelling door o.a. het organiseren van 2turvenhoog festival en de daarbij horende flankerende programma's zoals Jong Beginnen. De stichting past bewust de acht principes van de Governance Code Cultuur (GCC) toe.

 

Het profiel van de bestuursleden

 • Affiniteit met het jonge kind, (jeugd)theater, podiumkunsten en makers
 • Bekend met de landelijke culturele infrastructuur, ervaring met subsidieregelingen
 • Betrokken en geëngageerd
 • Bestuurlijke of toezichthoudende ervaring; vermogen tot besturen vanuit de toezichthoudende rol
 • Gezocht wordt naar bestuurders met specifieke kennis en ervaring op deze gebieden:
 • Artistiek beleid
 • Marketing
 • Juridische zaken
 • Kinder- en jongerenwerk


Aanbod


 • Betrokkenheid bij een uniek landelijk jeugdtheaterfestival
 • De functie is onbezoldigd
 • Er is een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid afgesloten

Contactpersoon

Ingrid Wolff
ingrid@2turvenhoog.nl
06 2279 1471

Partners

Almere

Binnen Almere heeft 2turvenhoog veel partners. Het zijn locaties waar voorstellingen plaatsvinden en locaties waar we het project Jong Beginnen uitvoeren. Verder hebben we onze partners in de culturele-, welzijns- en onderwijssector.

Flevoland

In Flevoland werkten we in het verleden (2005-2006) in o.a. Lelystad, Dronten en Emmeloord. Door gebrek aan genoeg middelen vanuit de Provincie hebben wij dit niet voort kunnen zetten. De rest van Flevoland is dus een potentieel uitbreidingsgebied voor de komende 4 jaar.

Nationaal

Landelijk zijn we verbonden met partners op het gebied van onderzoek en ontwikkeling rondom de visie en beleid op het jonge kind, onderwijs en brancheorganisaties in de cultuur. Er zijn podia in Haarlem en Den Haag waar we structureel mee samenwerken.

Internationaal

2turvenhoog is verbonden met verschillende steden in Europa via samenwerkingsprojecten en maakt deel uit van een groot Europees netwerk rondom ‘Theatre for the very young’.

Vrijwilligers

Ben jij liefhebber van podiumkunst en een kei in de omgang met jonge kinderen én hun begeleiders. Dan zijn we op zoek naar jou!

We zoeken vrijwilligers voor publieksbegeleiding, kaartcontrole en assistentie bij op- en afbouw van ons jaarlijks festival.

Wij bieden een overheerlijke lunch en toegang tot voorstellingen en installaties, een leuk team vrijwilligers, medewerkers en artiesten die allemaal op een bepaalde manier een verbondenheid voelen met podiumkunst en het jonge kind.

Interesse? Mail dan naar Natasha via natasha@2turvenhoog.nl. Kijk rond op onze website voor meer informatie over het programma of volg ons via Facebook en Instagram.

Missie & visie

2turvenhoog wil dat alle jonge kinderen van 0 - 6 jaar genieten en in aanraking komen met kunst (o.a. theater, dans, mime, muziek en beeldende kunst)

Hoe

2turvenhoog inspireert, ondersteunt en begeleidt zowel nieuwe als gevestigde kunstenaars om kwalitatief hoogwaardige (podium)kunsten te ontwikkelen in de sociaal maatschappelijke omgeving van en in relatie tot jonge kinderen. 2turvenhoog programmeert de beste voorstellingen uit binnen- en buitenland en maakt dit aanbod toegankelijk voor een zo breed en inclusief mogelijk publiek. In de ontmoetingen op crèches en in de wijken staat de intermenselijke relatie en oprechte uitwisseling tussen kunstenaar en publiek voorop. Er wordt samen onderzocht en geëxperimenteerd. Zodoende leren kunstenaars en kinderen van elkaar en worden de omringende volwassenen (pedagogisch medewerkers en ouders) meegenomen in het beleven van kunst.

Wat

Door het jaar heen organiseren we kunstontmoetingen op kinderopvanglocaties, kunstateliers en projecten in de wijk metJong Beginnen. Eén keer per jaar organiseren we verspreid over een week in april een internationaal (podium)kunstenfestival in Almere stad en de wijken, waar publiek (jong en oud) en makers en professionals uit het (inter)nationale culturele- en onderwijsveld, bij elkaar komen, kunst beleven, uitwisselen, (ont)moeten, geïnspireerd worden en kennis opdoen

Onze visie op het publiek

Nieuw bewijs uit de ontwikkelingspsychologie toont aan dat jonge kinderen vanaf het moment van geboorte betrokken zijn bij gecompliceerde vormen van communicatie. Denk aan gesprekken die tussen ouders en kind slechts enkele minuten na de geboorte beginnen, met het kopiëren van gezichtsuitdrukkingen, koeren en muzikale echo. Sommige psychologen beweren dat zeer jonge kinderen zelfs beter zijn dan volwassenen op gebieden zoals fantasierijke behendigheid, improvisatie en creatief samenspel. Wij stimuleren makers om een creatieproces aan te gaan in relatie tot de kinderen. Zo worden ze geïnspireerd om werk te maken dat past bij de ‘maat’ van een jong kind. Jonge kinderen begrijpen niet, ze absorberen... het geluid van stemmen, de muziek van woorden, angst, verdriet, liefde, ze nemen het allemaal op... en zijn daarom volgens ons een ideaal publiek. Ook nemen ze volwassenen mee in de ervaring met (podium)kunst, door hun compromisloze overgave in het moment.

Ambities

Wij willen dat Almere (en Nederland) een plek is waar:

• Nationale erkenning is voor het belang dat kinderen van 0 tot 6 jaar in aanraking komen met (podium)kunst en kunstenaars.

• Almeerse jonge kinderen en van ver daarbuiten kunnen genieten van de beste podiumkunst uit binnen- en buitenland.

• Makers en kunstenaars die wij ondersteunen landelijk (en internationaal) worden gewaardeerd en steeds beter worden in het maken van kunst die toegankelijk is voor jonge kinderen en volwassenen samen (intergenerationeel).

• We willen makers inspireren en ondersteunen in hun creatieproces met kinderen om eigentijds werk te maken dat past bij de ‘maat’ van een jong kind.

• Deze kunstvorm in ontwikkeling blijft, een eigentijds karakter heeft en het aanraken van grote maatschappelijke thema’s niet schuwt. Met andere woorden dat de dagen van puur entertainment of pure educatie voor deze doelgroep passé zijn.

2turvenhoog wil:

• Actief betrokken zijn om een ouder en vaak volwassen publiek te raken en mee te nemen bij projecten en producties die inspelen op de behoeften en mogelijkheden van kinderen vanaf de geboorte tot drie of vier jaar, maar ook de gelaagdheid bezitten die een ouder en vaak volwassen publiek raakt en meeneemt.

• Een platform zijn voor kennisuitwisseling over het jonge kind in het algemeen en (podium)kunsten in het specifiek. Door intensieve en actieve uitwisselingsmomenten met het publiek en tussen makers en andere professionals onderling.

• Makers en kunstenaars tijdens alle verschillende fases van hun carrière ondersteunen.

• Het experiment in de ontwikkeling van dit bijzondere genre ondersteunen en een plek geven.

• De uitwisseling aanjagen van Nederlandse projecten en producties in een internationale context.

Achtergrond

2turvenhoog is in 1999 opgericht in Almere, door de Almeerse Theaters. 2turvenhoog festival was het allereerste professionele (podium)kunstenfestival in Nederland voor kinderen tussen 0 en 6 jaar en volwassenen. Het is opgericht om de kwaliteit van het (podium)kunstaanbod, voor de allerjongsten te ontwikkelen en te stimuleren. Flevoland had ruimte voor deze urgente innovatieve ontwikkeling die streeft naar vernieuwing, hoge inhoudelijke kwaliteit en die het experiment niet schuwt. Het festival wordt sinds 2000 ondersteunt door Gemeente Almere en Provincie Flevoland.

Om de verdere ontwikkeling en spreiding van kwaliteitsaanbod voor de doelgroep te ondersteunen is 2turvenhoog in 2005 onafhankelijk geworden van de Almeerse theaters en heeft haar eigen werving en artistieke beleid opgezet. Tussen 2010 en 2018 reisde 2turvenhoog festival ook rond door drie andere steden – Amsterdam, Den Haag en Haarlem en werkte samen met zestien podia om het aanbod nationaal te kunnen ontwikkelen, makers te ondersteunen en theaters te inspireren om werk voor jonge kinderen te programmeren. Dit was nodig om de missie van de stichting achter het festival uit te voeren en ook om de stichting achter het festival te kunnen laten functioneren.

De organisatie heeft zich ontwikkelt als platform, waar jaarrond activiteiten worden georganiseerd en kennis wordt gedeeld met cultuur-, onderwijs- en welzijnsprofessionals die werken met het jonge kind. 2turvenhoog zet zich in voor een breder draagvlak om de allerjongste mensen serieus te nemen en te beschouwen als volwaardige uitwisselingspartners voor podiumkunstenaars.

De culturele codes

Bij 2turvenhoog staat de intermenselijke relatie centraal. We werken vanuit ieders kracht en doen waar je goed in bent, zorgt ervoor dat kwaliteiten worden benut en energie efficiënt wordt ingezet. Door de aandacht voor ieders talent ontstaat ruimte tot persoonlijke ontwikkeling. 2turvenhoog heeft een eigen gedragscode opgesteld die beschrijft hoe we met elkaar omgaan, niet alleen ten opzichte van de eigen organisatie, maar ook in relatie tot derden.

Goede arbeidsvoorwaarden is van essentieel belang voor eerlijk werken. 2turvenhoog zal vanaf medio 2024 de volledige CAO Toneel en Dans hebben ingevoerd. Ook voor freelancers is dezelfde CAO leidend, waarbij de rekentool digiPACCT wordt gebruikt (incl. vakantietoeslag, niet-verrekenbare kosten en sociale lasten en het standaard percentage niet-declarabele uren, excl. flexicurity).

Bestuur

Henk Schoute (voorzitter) datum van aantreden: 1 februari 2021
Ronald Spanier
(penningmeester) datum van aantreden: 6 februari 2019 (tweede termijn)
Elze van der Steen
(secretaris) datum van aantreden: 1 oktober 2020

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: Nee
Ontvangt het bestuur vakantiegeld: Nee

ANBI

De overkoepelende stichting van 2turvenhoog geniet de culture ANBI-status.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting 2+

KvK nummer: 34127005

BTW nummer: NL808629888B01

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

E-mailadres: info@2turvenhoog.nl
Website: www.2turvenhoog.nl
Postadres: Haparandadam 7, D3, 1013 AK, Amsterdam
Bezoekadres: Haparandadam 7, D3, 1013 AK, Amsterdam
IBAN: NL06 INGB 0008 4882 85

Doelstelling

Missie
Het bevorderen, stimuleren, presenteren en bekend maken van hoogwaardige (podium)kunstprojecten en voorstellingen en educatieve projecten voor alle kinderen van 0-6 jaar en hun volwassen begeleiders. En het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling

 • Kwalitatief hoogwaardige kunst en theaterprojecten (co)produceren.
 • Het bieden van een laboratoriumfunctie/werkplaats voor makers.
 • Jaarlijks diverse openbare presentaties organiseren,waaronder een meerdaags internationaal festival en programma's op locatie.
 • Workshops ontwikkelen en produceren voor kinderen en hun volwassen begeleiders.
 • (Voor)schoolse projecten ontwikkelen gericht op de ontwikkeling en educatie te co-produceren.
 • Regelmatig bijeenkomsten en programma's organiseren voor professionals waar informatie uitgewisseld kan worden en nieuwe ontwikkelingen ingezet kunnen worden.
 • Samenwerkingsverbanden aangaan met producenten, gezelschappen, kunstenaars, opleidingen, culturele organisaties, theater, festivals, welzijnsorganisaties en andere organisaties die zich bezig houden met de ontwikkeling en het welzijn van kinderen.

Beleidsplan 2021 - 2024

Beleidsplan 2021 - 2024

Verslaglegging

- Jaarverslag & jaarrekening 2021

- Jaarverslag & jaarrekening 2022

- Jaarverslag & jaarrekening 2023

ANBI

- ANBI formulier 2020

- ANBI formulier 2022

- ANBI formulier 2023

Kaartverkoop

Hieronder vind je praktische informatie over de kaartverkoop, prijzen en voorwaarden.

Let op

Iedere bezoeker, ook de allerkleinste, heeft een ticket nodig om een voorstelling te bezoeken. In de kunstinstallaties kan eindeloos ontdekt en gespeeld worden. Deze zijn gratis te bezoeken.

Kaartverkoop

Kaarten voor 2turvenhoog festival koop je online. Kies in de agenda op onze website een voorstelling en klik op de knop TICKETS. Je wordt dan doorgelinkt naar het theater dat de ticketing afhandelt.

Voor vragen over de kaartverkoop zijn wij bereikbaar via kassa@2turvenhoog.nl.

Prijzen

Prijzen verschillen per voorstelling en lopen uiteen van 8 tot 27 euro. Er zijn ook gratis programma-onderdelen waar je geen tickets voor hoeft te reserveren en waar inloop mogelijk is. Je vindt dit programma in Kunstlinie, Kunst is Leuk en Philharmonie Haarlem.

Beperkt aantal plekken

Eén van de charmes van 2turvenhoog festival is de intieme setting van de voorstelling. Dat betekent dat er per voorstelling soms 30, soms 50, maar maximaal 120 plekken beschikbaar zijn. Wacht dus niet te lang met bestellen.

Leeftijden

Alle voorstellingen hebben een leeftijdsindicatie met een begin- en soms ook een eindleeftijd. We vragen je om de leeftijdsindicatie te respecteren en niet voor een voorstelling te kiezen met een hogere leeftijdsindicatie dan van het jongste kind in het gezelschap.

Algemene Voorwaarden

— Kom op tijd. Na aanvang van de voorstelling is toegang niet meer mogelijk.
— Reeds gekochte kaarten kunnen niet geretourneerd of geruild worden.
— De e-tickets zijn ook te scannen op je tablet en je telefoon. Zet de helderheid van je scherm op de hoogste stand.
— Wijzigingen in het programma onder voorbehoud.
— Je koopt je kaartje zonder risico: mocht een voorstelling niet doorgaan dan krijg je je geld terug (of je kunt het bedrag doneren)

Festival

Hieronder beantwoorden we de meest voorkomende vragen over ons festival, de kaartverkoop en andere praktische informatie.
Van 1 tot en met 7 april 2024. Als je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, ben je als eerste op de hoogte van het programma!
Op verschillende locaties in Haarlem, Almere en Bloemendaal.
Kaarten voor 2turvenhoog festival koop je online. Kies in de agenda op onze website een voorstelling en klik op de knop TICKETS. Je wordt dan doorgelinkt naar onze webshop of naar het theater dat de ticketing afhandelt.
Jazeker. Iedere bezoeker, ook de allerkleinste, heeft een ticket nodig om een voorstelling te bezoeken. In de kunstinstallaties kan eindeloos ontdekt en gespeeld worden. Deze zijn gratis te bezoeken.

Algemeen

Contactgegevens 2turvenhoog

info@2turvenhoog.nl

Bezoekadres Amsterdam & Postadres

Haparandadam 7 studio D3
1013 AK Amsterdam

Bezoekadres Almere

Gebouw de Voetnoot
Kamer 3.09
Stadhuisplein 2
1315 HT Almere

Pers

Contact

Voor perskaarten, interviews of beeldmateriaal.

publiciteit@2turvenhoog.nl

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!