Internationaal
Rapport Arts & Early Childhood
Rapport Arts & Early Childhood
Kunstenaars
Flevolab Nieuwe Maker - Cox Janssens
Flevolab Nieuwe Maker - Cox Janssens
Nieuwsflits
2turvenhoog festival komt er weer aan!
2turvenhoog festival komt er weer aan!
Kunstenaars | Flevolab

Open Call werkplaats nieuwe makers Flevolab

Flevolab roept nieuwe makers (professionele podium- en beeldend kunstenaars, fotografen, ontwerpers, schrijvers en andere creatieven) op om zich in te schrijven voor de tweede werkplaats voor nieuwe makers. De vraag is om deel te willen uitmaken van een multidisciplinair duo. In totaal is er plek voor 8 makers.

Flevolab, is een samenwerking van BonteHond, 2turvenhoog, Theatergroep Suburbia, StrandLAB Almere en Vis à Vis en wil werken met nieuwe makers, vanuit alle disciplines en sectoren. De werkplaats is een uitwisselings-, ontwikkel- en presentatieplek. Een plek waar je als maker door verdieping in de landelijke en urbane realiteit van Flevoland in relatie tot de bewoners van dit gebied kan treden. Hopelijk kom je zoals maker tot nieuwe artistieke inzichten en kun je je praktijk verder uitdiepen. Het programma van de werkplaats mondt uit in een artistiek inhoudelijk gedachte-experiment dat kan bijdragen aan het ontwikkelen van het culturele veld in Flevoland en je eigen praktijk.

Het is een werkplaats voor locatie-specifieke, interdisciplinaire, (inter)nationale en lokale, maatschappelijk relevante (podium)kunsten, waarbij de fysieke, formele en esthetische grenzen worden overschreden voor wat een theater/kunstplek kan zijn.

In duo’s onderzoek je de begrippen maakbaarheid en weerbaarheid aan de rafelranden van de stad en polder in Flevoland. Hoe maakbaar is de weerbaarheid van de omgeving, van de mensen en de cultuur? Hoe communiceren de verschillende leefrealiteiten die er in Flevoland gecreëerd zijn met elkaar? Als duo maak je jullie gedachten zichtbaar in een artistieke reflectie van het proces en de dialoog.

We zoeken kunstenaars die open zijn om hun proces te laten zien. Kunstenaars die van gebaande paden durven af te stappen door zich uit te laten dagen door een maker uit een andere discipline en door ontmoetingen aan te gaan met mensen en organisaties uit andere sectoren/disciplines. Deze mensen tref je tijdens je onderzoek aan de rafelranden van stad en polder.

Het traject

Uit alle aanmeldingen worden 8 makers gekozen. We starten het traject met een gezamenlijke start. Naast een ontmoeting met elkaar en Flevoland bieden we begeleiding, krijg je een lezing van een specialist over locatiespecifiek werken in de urbane en rurale omgeving. Na de gezamenlijke start worden er 4 duo’s gevormd vanuit verschillende disciplines.

De werkplaats speelt zich af in de rafelranden van de stad en de polder. We bieden productionele en artistieke ondersteuning op maat tijdens het proces. De grens tussen stad en periferie in de polder biedt het scenografische en esthetische kader. Het levert verborgen verhalen/narratieven en biedt tegelijkertijd een natuurlijke interface voor toeschouwers en burgers. Ook is er mogelijkheid om te onderzoeken in relatie tot een bestaand Land Art kunstwerk.

Beschikbaar budget en looptijd

Per geselecteerde deelnemer is een vergoeding van €4000,- incl. materiaal, excl. btw beschikbaar. Daarnaast is er een reiskostenvergoeding van maximaal 400 euro excl. btw. De financiële bijdrage is voor start, kennislabs en 10 dagen in de maand mei 2023 inclusief een openbare presentatie van de artistieke schets op 3 juni tijdens het Land Art Weekend. N.a.v. een reflectie wordt er gekeken naar mogelijkheid tot vervolg.

We starten gezamenlijk tijdens volledig verzorgde dagen waar de makers, partners van Flevolab en Flevoland elkaar ontmoeten.

Tijdspad

 • 23 - 24 maart 2023 Gezamenlijke start en presentatie Werkplaats makers ‘22-’23
 • 1 mei 2023 Kennislab: Sjoerd Wagenaar
 • 12 mei 2023 Kennislab: afsluiting field academie StrandLAB
 • 3 juni 2023 Presentatie onderzoek tijdens Land Art Weekend

Andere gezamenlijke momenten, zoals uitwisseling proces en evaluatie, vast te stellen gedurende het proces.

Voorwaarden

 • Een aanmelding moet ingediend worden door professionele podium- of beeldend kunstenaars, fotografen, schrijvers of ontwerpers die nog bezig zijn om hun praktijk op te bouwen en hun signatuur aan het ontwikkelen zijn of hun praktijk willen uitbreiden.
 • De deelnemers moeten minimaal 2 jaar beroepsmatig actief zijn.
 • De deelnemers moeten kunnen motiveren dat er beroepsmatige interesse is in het verdiepen en ontwikkelen van locatie-specifiek werk.
 • De deelnemers dienen verplicht deel te nemen aan de gezamenlijke start en daarnaast beschikbaar te zijn voor de duur van het traject.

Criteria

 • Artistieke kwaliteit van de aanvrager.
 • Motivatie om mee te doen aan het traject, hoe past het bijv. in je praktijk?
 • Binding met of fascinatie voor Flevoland.

Indienen

Je kunt indienen door je aanmelding te sturen naar flevolab@2turvenhoog.nl o.v.v. Makerswerkplaats 2023. Je kunt reageren t/m 26 februari.

 • Een aanmelding bestaat uit
  Een motivatie (maximaal 2 pagina’s A4) waaruit duidelijk wordt waarom je onderdeel wilt zijn van deze werkplaats en of je al ervaring hebt met multidisciplinair werken. Neem de gestelde criteria hierin mee en licht deze toe; Denk aan: hoe de onderwerpen/thema’s voor jou belangrijk zijn om meer kennis, vaardigheden of inspiratie op te doen. Geef aan of je eventueel voor een Land Art kunstwerk wil kiezen als locatie .
 • Een portfolio
 • CV

Let op: Als de inzending niet aan bovenstaande omschrijving voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Beoordeling en selectie

Bij de beoordeling wordt een commissie geraadpleegd die wordt samengesteld uit partners van Flevolab. Tijdens de beoordeling worden een aantal voorstellen boven de andere inzendingen verkozen, waarbij de afgewezen voorstellen geen individuele toelichting ontvangen. De selectie wordt in de week van 6 maart per e-mail bekendgemaakt.

Vragen

Voor vragen over de oproep en de procedure kun je contact opnemen met Anne-Beth Schuurmans van 2turvenhoog via anne-beth@2turvenhoog.nl o.v.v. Flevolab open call- nieuwe makers 2023. Bezoek vooral ook de website: www.flevolab.org

Flevolab

Deze open call is een onderdeel van Flevolab met als algemene doelstelling: het versterken van en bouwen aan een sterke infrastructuur in Flevoland voor kunst en cultuur die zich onderscheidt en voor iedereen toegankelijk is. Het programma wordt gefinancierd door provincie Flevoland en het ministerie van OCW.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van al onze activiteiten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!